YDS Hazırlık Seti + Reading In Detail

150,00 ₺
170,00 ₺
20,00 ₺ kazanın
Vergi dahil

Ankara Dil Akademisi kitap setleri ile YDS'ye eksiksiz hazırlanın. 

FOCUS ON GRAMMAR TESTS FOCUS ON EXTRA TESTS 

FOCUS ON CLOZE TEST + FOCUS ON YDS İLK 36
+
Reading In Detail

Bu set beş adet kitaptan oluşmaktadır.

Adet

“READING IN DETAIL” KİTABININ EN ETKİLİ KULLANIMI İÇİN LÜTFEN YÖNLENDİRMELERİ OKUYUN!

“READING IN DETAlL” kitabımız YDS, YÖKDİL, YDT, E-YDS gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerin kelime kapasitelerini arttırmak, okuma, anlama, yorum, çıkarım gibi becerilerini geliştirmek üzere “Farkında Okuma” yöntemi ile hazırlanmıştır. 

Her ünite 5 bölümden oluşmaktadır. 

a) Word List - Ünitede geçen kelimelerin eş anlamlıları ve Türkçe anlamları verilmiştir.

b) Translation - Çeviri bölümünde verilen metinlerin Türkçe çevirileri verilmiştir. 

c) True – False – Bu bölümde önceki bölümde çevrilen metin paragraflara bölünerek her bir metin için özgün TRUE/FALSE soruları hazırlanmıştır. Bu sorular paragraf sorularında yorum/çıkarım kısımlarında güçlük çeken öğrenciler için büyük fayda sağlayacaktır. Sorular hem bilgiye dayalı hem çıkarıma dayalı sorulardan oluşmaktadır.

d) Vocabulary – Metinde geçen cümleler kullanılarak çoktan seçmeli sorular hazırlanmıştır. Seçeneklerdeki çeldiriciler bir önceki ünitenin kelimelerinden seçilerek önceki ünitelerde öğretilen kelimeler pekiştirilmiştir.

e) Paragraph Comprehension – Özgün bir paragraf sorusu ile ünite tamamlanmıştır.

 

* Kitaba temel Dilbilgisi konuları Tenses (Zamanlar), Passive Voices(Edilgen Cümle), Modals(Kiplikler), Adjective/Relative Clauses(Sıfat Cümlecikleri), Noun Clause(İsim Cümlecikleri) Conjunctions(Bağlaçlar) konularını işledikten sonra başlanılması öneriyoruz.

 

Öğrenciler seviyelerine göre kitabı veya video dersini farklı şekillerde kullanabilirler.

Önerilen sıralama

Temel Seviye Başlangıç: Word List, Translation, True/False, Vocabulary, Paragraph Comprehension

Orta Seviye (İleri Seviye 40-60) Word List, Translation, True/False, Vocabulary, Paragraph Comprehension

Pro Grup (60+ puanı olanlar) True/False, Vocabulary, Paragraph Comprehension, Word List, Translation

 


Focus On Grammar Tests

FOCUS ON GRAMMAR TESTS

 

Bu kitabımızda

10 adet preposition testi,

20 adet grammar testi,

20 adet bağlaç testi

olmak üzere toplamda tam 1250 sorudan oluşan “50 adet test” bulunmaktadır.

Her bir test, YDS’de karşınıza çıkan soruların tarzına ve kapsamına göre hazırlanmıştır. Ayrıca soru sayısının çok olması, sizin daha fazla pratik yaparak soru deneyiminizi arttırmanıza ve doğru yapma olasılığınıza da dolayısıyla yükseltmenizi sağlayacaktır.

YDS’de toplamda doğrudan ortalama 7 adet grammar sorusu, 4 adet preposition sorusu ve 9 adet de bağlaç sorusu sorularak bu alanlardaki yetkinlik test edilmektedir. Ancak, unutmamamız gereken bir nokta da bu kitapta test etmeniz sağlanan konuların, sadece doğrudan gelen soruları çözmeniz dışında, sınavın geri kalanı üstündeki etkisidir. Sınav okuduğunu anlama sınavı olduğundan, özellikle bağlaç testlerinin YDS içindeki “cümle tamamlama”, “yakın anlam”, “paragraph tamamlama”, “paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma” ve “paragraph okuma anlama” soruları üstündeki katkısı yadsınamaz. Bu sebeple, soruları çözerken yaptığınız bilgi ve deneyim yatırımının tüm sınav geneline yönelik olduğunu hatırlayınız. Emekleriniz size, hız ve doğru cevap olarak dönecektir.

Tüm bu sebepleri göz önünde bulundurduğumuzda, biz böyle bir dilbilgisi kitabı yazmanın ve sizlerle paylaşmanın çok faydalı olacağına düşündük ve FOCUS ON GRAMMAR TESTS kitabımızı yayınladık.

Diğer tüm kitaplarımızda olduğu gibi, bu kitabımızdaki tüm sınavlar da kpds ve üds’den sonra, YDS formatı ÖSYM tarafından oluşturulduktan sonra hazırlandığından hem son YDS’lere uygundur hem de güncel konu içerikleri ile size en doğru çalışmayı sağlar.

Unutmayın ki ne kadar çok soruya maruz kalırsanız, o kadar çok bilgi ve tecrübeniz olacaktır.

Hedefinize ulaşmanızı arzu ediyor, başarılar diliyoruz.

 

Tijen Tan GÜLSE

Ümit IŞIKLI

Focus On Extra Tests

FOCUS ON EXTRA TESTS

 

Bu kitabımızda

6 adet PARAGRAF TAMAMLAMA testi,

6 adet ROMA RAKAM (IRRELEVANT SENTENCE) testi,

4 adet YAKIN ANLAM (RESTATEMENT) testi

olmak üzere toplamda “16 adet test” bulunmaktadır. FOCUS ON EXTRA TESTS kitabımızın özelliği YDS soru türlerine odaklanmış olmasıdır.

Her bir test, YDS’de karşınıza çıkan soruların tarzına ve kapsamına uygun hazırlanmıştır.

YDS’de toplamda 4 “paragraph tamamlama”, 5 “roma rakam” ve 4 “yakın anlam” sorusu bulunmaktadır. Bu soru türlerinde başarılı olabilmek için, okuduğunu anlama, kelime ve sağlam bir bağlaç bilgisine sahip olmak öncelikli gereksinimdir. Ayrıca ne kadar çok soru çözersek o kadar çok başarı oranımızın arttığını da hepimiz biliyoruz. Bu soru türlerinde çalışmaya başlamadan önce, “FOCUS ON GRAMMAR TESTS” kitabımızda bulunan 20 bağlaç testini çözmeniz oldukça faydalı olacaktır. Hem doğru sayınız artacak hem de özellikle sınavı yetiştirememe sorunu olanların kavrama ve cevap verme hızı yükselecektir.

Diğer tüm kitaplarımızda olduğu gibi, bu kitabımızdaki tüm sınavlar da kpds ve üds’den sonra, YDS formatı ÖSYM tarafından oluşturulduktan sonra hazırlandığından hem son YDS’lere uygundur hem de güncel konu içerikleri ile size en doğru çalışma olanağını sunacaktır.

Unutmayın ki ne kadar çok soruya maruz kalırsanız, o kadar çok bilgi ve tecrübeniz olacaktır.

Hedefinize ulaşmanızı arzu ediyor, başarılar diliyoruz.

 

Tijen Tan GÜLSE

Ümit IŞIKLI

Focu On YDS Kitabı Tijen Hoca Ümit Hoca

FOCUS ON CLOZE TEST

Bu kitabımızda tam 30 adet cloze test soru türüne ait test bulunmaktadır. Her bir testte de 40 soru yer almaktadır.

Cloze Test soru türü olarak YDS, LYS-DİL ve TIP-DİL sınavlarında ağırlıklı olarak test edilmektedir.

Soru türünün doğası gereği, bir paragraf içinde 5 boşluk verilir ve her boşluğa 5 seçenekten en doğru olanı yerleştirerek sorunun cevaplanması beklenir. Cloze testleri sınavların vazgeçilmezi yapan, diğer pek çok soru türü ile test edilemeyecek konuları sınama şansını vermesidir. İçinde sıklıkla ölçülenler: tense, modal, active-passive, sadeleştirmeler, bağlaçlar, kelimeler, preposition soruları vb.

Sorulabilecek konuların kapsam genişliğini de düşündüğümüzde, cloze test sorularında en fazla doğru cevabı vermek, hatta hiç yanlış yapmamak için, bir öğrencinin mutlaka bol miktarda soru çözmesi gerekir.

Unutmayın ki ne kadar çok soruya maruz kalırsanız, o kadar çok bilgi ve tecrübeniz olacaktır. FOCUS ON CLOZE TEST kitabımızı sizlere sunmamızın asıl nedeni de yeterli miktarda soru çözmenizi sağlayabilmektir. Kitabımızdaki cloze testler güncel konu içerikleri ile, son sınavlara uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Kitabımız, size cloze test soru türünde deneyim ve bilgi kazandıracak, ve öğretikleriyle sınavdaki puanınızı yukarı çekmenizde size kesinlikle büyük katkısı olacaktır.

Başarılar dileriz.

Tijen Tan GÜLSE

Ümit IŞIKLI

FOCUS ON YDS İLK 36

FOCUS ON YDS İLK 36

Bu kitabımızda tam 30 adet test bulunmaktadır. Her bir test, YDS’nin İLK 36 sorusuna göre hazırlanmıştır. Bu sebeple, her testin içinde KELİME, DİLBİLGİSİ, PREPOSITION, BAĞLAÇ, CLOZE TEST ve CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI yer almaktadır.

YDS için İLK 36 sorunun özel bir önemi olduğunu, hem biz İngilizce öğretmenleri hem de siz YDS’ye çalışan öğrenciler, hepimiz gayet iyi biliyoruz. Sınavın ilk 36 sorusundaki başarımız, performansımız ve hızımız, sınavın geri kalan 44 sorusuna kaliteli yaklaşımımızı ve odaklanarak doğru cevaplar verebilmemizi etkiler. Ayrıca, İLK 36 soruda yetkinliğe sahip olmak demek, cümle tamamlama sorularından sonra, aklımızı ilk sorularda bırakmadan, sınava olması gerektiği gibi yoğunlaşarak devam etmek anlamına geliyor. Dahası, İLK 36 soruyu YDS’de hızlıca, çok vakit harcamadan çözebilmek, bize önemli bir 45 puan getirebilir.

Tüm bu etkenleri düşündüğümüzde, biz böylesi bir kitap yazmanın ve sizlerle paylaşmanın çok faydalı olacağına karar verdik ve FOCUS ON YDS İLK 36 kitabımızı yayınladık.

Kitabımızdaki tüm sınavlar kpds ve üds’den sonra, YDS formatı ÖSYM tarafından oluşturulduktan sonra hazırlandığından hem son YDS’lere uygundur hem de güncel konu içerikleri ile size en doğru çalışmayı sağlar.

Unutmayın ki ne kadar çok soruya maruz kalırsanız, o kadar çok bilgi ve tecrübeniz olacaktır. FOCUS ON YDS İLK 36 kitabımızı sizlere sunarak, yeterli sayıda soru çözmenizi sağlıyoruz.

Hedefinize ulaşmanızı arzu ediyor, başarılar diliyoruz.

 

Tijen Tan GÜLSE

Ümit IŞIKLI

409

Eğitimlerimizden eksiksiz faydalanabilmeniz için, bilgisayarınızın bazı yeterlilikleri sağlıyor olması gerekmektedir.

Genel Bilgiler
Temel olarak güncel web sitelerini gezerken sorun yaşamıyorsanız ve bilgisayarınızın güvenlik güncelleştirmelerini yapıyorsanız bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyoruz. Burada yazılı donanımlar öneri niteliğindedir, daha detayli bilgiyi bize iletişim bilgilerimizden ulaşarak alabilirsiniz.
CPU
En azından 64 bit bir işlemci olmasını öneriyoruz.
RAM
4 gb
İşletim Sistemi
Google Chrome / Firefox / Opera / Edge tarayıcılarından birini kullanabileceğiniz Windows 7 veya üzeri / Linux / Mac Os X bir işletim sistemi
Tarayıcı
Google Chrome / Firefox / Opera / Edge ve bunların dışında güncel bir tarayıcı da kullanılabilir.
Mobil Cihaz
Android / IOS cihazlarından (her ne kadar mobil olmasa da, bir çok TV dahil) sistemimizi kullanabilirsiniz. Fakat canlı ve kayıttan derslerimizden en iyi faydayı bilgisayarınız üzerinden alabileceğinizi hatırlatmak isteriz
İnternet Hızı
İnternet hızınızın en az 3mbit ve stabil olmasını bekliyoruz.

İlgili ürünler

(14 aynı kategorideki diğer ürünler)

Vade Aylık Toplam
1 150,00 ₺ 150,00 ₺
2 75,00 ₺ 150,00 ₺
3 50,00 ₺ 150,00 ₺
4 37,50 ₺ 150,00 ₺
5 30,00 ₺ 150,00 ₺
6 25,00 ₺ 150,00 ₺
7 21,43 ₺ 150,00 ₺
8 18,75 ₺ 150,00 ₺
9 16,67 ₺ 150,00 ₺
Vade Aylık Toplam
1 150,00 ₺ 150,00 ₺
2 75,00 ₺ 150,00 ₺
3 50,00 ₺ 150,00 ₺
4 37,50 ₺ 150,00 ₺
5 30,00 ₺ 150,00 ₺
6 25,00 ₺ 150,00 ₺
7 21,43 ₺ 150,00 ₺
8 18,75 ₺ 150,00 ₺
9 16,67 ₺ 150,00 ₺
Vade Aylık Toplam
1 150,00 ₺ 150,00 ₺
2 75,00 ₺ 150,00 ₺
3 50,00 ₺ 150,00 ₺
4 37,50 ₺ 150,00 ₺
5 30,00 ₺ 150,00 ₺
6 25,00 ₺ 150,00 ₺
7 21,43 ₺ 150,00 ₺
8 18,75 ₺ 150,00 ₺
9 16,67 ₺ 150,00 ₺
Vade Aylık Toplam
1 150,00 ₺ 150,00 ₺
2 75,00 ₺ 150,00 ₺
3 50,00 ₺ 150,00 ₺
4 37,50 ₺ 150,00 ₺
5 30,00 ₺ 150,00 ₺
6 25,00 ₺ 150,00 ₺
7 21,43 ₺ 150,00 ₺
8 18,75 ₺ 150,00 ₺
9 16,67 ₺ 150,00 ₺
Vade Aylık Toplam
1 150,00 ₺ 150,00 ₺
2 75,00 ₺ 150,00 ₺
3 50,00 ₺ 150,00 ₺
4 37,50 ₺ 150,00 ₺
5 30,00 ₺ 150,00 ₺
6 25,00 ₺ 150,00 ₺
7 21,43 ₺ 150,00 ₺
8 18,75 ₺ 150,00 ₺
9 16,67 ₺ 150,00 ₺
Vade Aylık Toplam
1 150,00 ₺ 150,00 ₺
2 75,00 ₺ 150,00 ₺
3 50,00 ₺ 150,00 ₺
4 37,50 ₺ 150,00 ₺
5 30,00 ₺ 150,00 ₺
6 25,00 ₺ 150,00 ₺
7 21,43 ₺ 150,00 ₺
8 18,75 ₺ 150,00 ₺
9 16,67 ₺ 150,00 ₺
Vade Aylık Toplam
1 150,00 ₺ 150,00 ₺
2 75,00 ₺ 150,00 ₺
3 50,00 ₺ 150,00 ₺
4 37,50 ₺ 150,00 ₺
5 30,00 ₺ 150,00 ₺
6 25,00 ₺ 150,00 ₺
7 21,43 ₺ 150,00 ₺
8 18,75 ₺ 150,00 ₺
9 16,67 ₺ 150,00 ₺

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.